Kong Valdemars Trop

Nyhedsbrev fra Kong Valdemars Trop - Januar 2016

Kong Valdemars Trop

En lille, men dog betydelig, stavefejl har sneget sig ind i nyhedsbrevet: Det er louise@knob.dk man skal skrive til hvis der skal rettes i kontaktinformationen (og ikke louise@knop@dk som det fremgik et af stederne). Tilrettet nyhedsbrev er vist nedenfor.

 

Nyhedsbrev fra Kong Valdemars Trop - Januar 2016


Kære medlemmer, ledere, forældre.

Fra redaktøren

Jeg håber I alle er kommet godt ind i det nye år. I december gennemførte vi den traditionsrige juletur, med lige så traditionsrigt højt humør og solid hygge. Stor tak til lederne der igen igen trækker det store "læs". Heldigvis ved jeg at I hygger jer lige så meget som børnene (ellers tror jeg ikke det ville gå ret længe ;-)

Spejdermøderne starter op igen onsdag den 13. januar. Der er således ikke møde i denne uge. Inden da er der dog vandreturen (se mere nedenfor).

En praktisk ting: Der er nu fundet en løsning, så nyhedsbreve som dette, udsendes til alle registrerede e-mail adresser. Det betyder at nogle kan få tilsendt nyhedsbrevet to gange. Det bedes I bære over med. For at sikre at de registrerede oplysninger er korrekte, er de tilføjet dette nyhedsbrev (se mere nedenfor). Check venligst at oplysningerne er korrekte.

Vandretur

HUSK Søndag den 10/1 er der vandretur. Invitation blev uddelt før jul (på samme ark som invitationen til juleturen).

Forældrerådsmøde

HUSK: Forældrerådsmødet den 27/1 (indkaldelse fra sidste nyhedsbrev vist nedenfor):

Forældrerådsmødet er den årlige "generalforsamling" for Kong Valdemars Trop. Det afholdes denne gang onsdag den 27/1 kl. 19 i spejderhytten. Kom gerne og hør hvordan året er gået og om planerne for det kommende år. Det er naturligvis også muligt (og velset) at gøre sin indflydelse gældende, både på selve forældrerådsmødet og i det videre arbejde i gruppestyrelsen (Kong Valdemars Trops "bestyrelse"). Hos de gule spejdere skal over halvdelen af medlemmerne af gruppestyrelsen være "ikke-uniformerede", dvs. typisk forældre. Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
 
2. Beretning fra Gruppestyrelsen og lederne
 
3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
 
4. Behandling af indkomne forslag 
 
5. Vedtagelse af budget – herunder fastsættelse af medlemskontingent
 
6. Valg af forældrerepræsentanter til gruppestyrelsen.
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant (der ikke må være medlem af Gruppestyrelsen eller i nær familie med et af dets medlemmer)
 
8. Gruppestyrelsens planer for det kommende år
 
9. Evt.

Medlemsoplysninger

Medlemsoplysningerne i vores medlemsregister bruges i mange sammenænge, herunder at danne grundlag for udsendels af nyhedsbrevet, indrivning af medlemskontingenter, ansøgning om offentligt støtte, planlægning af SpildOp, m.v. Det er derfor vigtigt at oplysningerne er korrekte.

Nedenfor er vist jeres medlemsoplysninger. Der er information om selve medlemmet (spejderen) samt information om kontaktpersoner (typisk forældre) kaldet 1. og 2. kontakterpson. Bemærk at informationen i "1. kontaktperson" bruges til bemandingsplanen for SpildOp kørslerne. Så korrekt information er en forudsætninge for at alle kan regne med det der står bemandingsplanen.

Check derfor venligst at alle oplysningerne er korrekte. Kontakt Louise (louise-@-knob.dk) hvis noget skal rettes. Helst senest 12/1, så vi kan få rettet oplysningerne inden næste runde af SpildOp planlægges i starten af februar.

 

Medlem

Medlem: 65

Navn: Bo Bøgvald

Fornavn: Bo

Mellemnavn:

Efternavn: Bøgvald

Adresse: Græse Strandvej 6M

Postnummer: 3600

By: Frederikssund

Tlf.: 29293179

Mobil: 29293179

e-mail: bo@boegvald.com

1. kontaktperson (BRUGES TIL SPILOP PLAN)

Navn:

Tlf.:

Mobil:

e-mail:

2. kontaktperson

Navn:

Tlf.:

Mobil:

e-mail:

 


Kommentarer til selve nyhedsbrevet kan sendes til ”redaktøren” (bo-@-boegvald.com). Øvrige kommentarer bedes sendt direkte til den enkelte tropsfører (se Flammen eller www.kongvaldemarstrop.dk for kontakt info).

 
Tilmelding/framelding til nyhedsbrev
Nyhedsbrevet sendes til alle e-mail adresser som er registreret i medlemsregistret. Hvis du har behov for at ændre e-mail adresse, så kontakt louise-@-knob.dk.            

Modtag ikke flere e-mails fra Kong Valdemars Trop
Denne mail er sendt fra ForeningsAdministrator.dk
DEL PÅ: