Kong Valdemars Trop

Nyhedsbrev fra Kong Valdemars Trop - September 2016

  Kong Valdemars Trop

Nyhedsbrev fra Kong Valdemars Trop - September 2016


Kære medlemmer, ledere, forældre.

Fra redaktøren
Sæsonen er nu kommet godt igang. Vi startede som altid med oprykning.  Nu summer området omkring hytten hver onsdag af aktivitet, sjov og hygge. Dejligt. I år har Kong Valdemars Trop eksisteret i 10 år! Jubilæet er blevet markeret blandt nuværende og tidligere ledere, gruppestyrelse m.v. Mon ikke jeg på alle medlemmers vegne, kan sende en stor tak til lederne for det enorme arbejde de gennem tiden har lagt (og stadig lægger) i troppen, for at vores børn kan få masser af gode og udviklende oplevelser. Endeligt skal nævnes at der jo i sommers blev gennemført en super sommerlejr. Mange dejlige billeder er tilgængelige via Facebook (se nedenfor). 

Medlemsregisteret
Det er endnu engang tid til at checke at vores registrering af dig i medlemsregisteret stadig er korrekt. Check derfor informationen nedenfor, og send information om eventuelle rettelser til louise-@-knob.dk. Det er vigtigt at medlemsregisteret er korrekt, da det danne grundlag for udsendelse af information (som dette nyhedsbrev), ansøgning om støtte, og planlægning af SpildOp turene. Det er også Louise der skal kontaktes ved ind- og udmeldelse. 

< Medlemsinformation >

Det er som altid 1. kontaktperson der benyttes i SpildOp planlægningen.

Facebook
Vi vil opfordre alle til at gå ind på Facebook og "like" Kong Valdemars Trop. Både for at vidne om opbakning til spejderarbejdet og for at være sikker på at modtage information der formidles den vej (billeder fra ture f.eks.).
 
SpildOp - Nye kaptajner
Vi har sagt farvel til en kaptajn (Nicks far Amdi). TIl gengæld har vi (mere eller mindre frivilligt ;-) fået to nye! Dermed er det følgende brave folk der nu er kaptajner:
- Kim Hendry (formand, Marcus far)
- Tommy Petersen (Mads far)
- Christian (Emils far)
- Ole Batting (ulveleder in spe, m.v.)
- Lars Folke (Magnus far, revisor, kaffetrops-fører)
- Bo Bøgvald (Kristoffers far, nyhedsbrevsredaktør, SpildOp ansvarlig) 

Information om SpildOp er som altid tilgængelig her: https://goo.gl/2huQMv 

Datoer til kalenderen
- 18/9: Tur til BonBon land (for alle børn som har været med til SpildOp) - Se her
- 2/10: Sankt Georgs løb i Hillerød (for ulve og Stifindere) - Se her
- 15-18/10: LPT i Hillerød (for trops spejdere) - Se her
- 3-4/12: Juletur til Bassebjerg i Nødebo (for alle) - Mere info senere.

Og hvis vi ser lidt længere frem (flere arrangementer tilgår senere):
- 19-21/5: Ulveturnering hos Fugl Fønix i Sorø
- 25-27/5: Stifinderturnering hos Rold Skov i Sparkær

Kommentarer til selve nyhedsbrevet kan sendes til ”redaktøren” (bo-@-boegvald.com). Øvrige kommentarer bedes sendt direkte til den enkelte tropsfører (se www.kongvaldemarstrop.dk for kontakt info).

Tilmelding/framelding til nyhedsbrev
Nyhedsbrevet sendes til alle e-mail adresser som er registreret i medlemsregistret. Hvis du har behov for at ændre e-mail adresse, så kontakt louise-@-knob.dk.  

 

Modtag ikke flere e-mails fra Kong Valdemars Trop
Denne mail er sendt fra ForeningsAdministrator.dk
DEL PÅ: