Kong Valdemars Trop

Om Kong Valdemars Trop

Kong Valdemars Trop er en spejdergruppe under De Gule Spejdere i Danmark. Spejdergruppen er startet august 2006, og holder ulve-, stifinder- spejdermøde hver onsdag.

De Gule Spejdere er et upolitisk og ikke-religiøst spejderkorps, som har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

De Gule Spejdere dyrker det traditionelle spejderarbejde og lægger stor vægt på de grundlæggende idealer for spejderbevægelsen: Friluftsliv, kammeratskab, samarbejde og hjælpsomhed.

Udover at bibringe børnene en lang række praktiske færdigheder skal spejderlivet hos De Gule Spejdere udvikle deres forståelse og ansvar for medmennesker, miljø og samfund. Det er ikke et mål i sig selv, at alle teknisk skal være super-dygtige spejdere. Derimod er det et vigtigt mål, at gruppen trives og fungerer, og at hver enkelt opøves i samarbejde og tolerance.

Spejderarbejdet er på alle alderstrin bygget op omkring grupper – bander, kobler, patruljer og sjak – hvor børnene trænes i at samarbejde og i at lede og blive ledet af hinanden. Denne vekselvirkning, hvor børnene over et længere tidsforløb skiftevis lærer at indpasse sig og tage lederansvar, er et godt fundament for senere at kunne indgå i et fællesskab, hvad enten det er i familielivet eller på en arbejdsplads.

På de større alderstrin indgår konkurrence mellem grupperne som et væsentligt element. I denne sammenhæng fokuseres i høj grad på holdpræstationen og den enkeltes betydning for helheden.

DEL PÅ: