Kong Valdemars Trop

Instruktion til kaptajn og medhjælpere

Kaptajn

Kaptajnen har det overordnede ansvar for at turen gennemføres, herunder at aftale med medhjælperne hvem der gør hvad, hvornår man mødes, osv. ”Tidsplan”:

·         Ca. 1 måned før: SpildOp ansvarlig sender påmindelse ud til deltagerne.

·         Ca. 14 dage før: Kaptajnen har haft kontakt med alle medhjælpere og sikret de er klar

·         Ca. 8 dage før: Melde klar til SpildOp ansvarlig (bo-@-boegvald.com)

·         Ca. 1 dag efter: Melde tilbage til SpildOp ansvarlig + kaptajn på næste tur (gik alt godt, kunne noget forbedres, gode råd fremover)

Alle

Det er den enkeltes ansvar, at der kan stilles med en person på den anviste dag. For medhjælperne, behøver det ikke nødvendigvis være den person der er nævnt. Det kan sagtens være mand, kone, kæreste, onkel, tanke, eller hvem der nu måtte være relevant.

Hvis man ikke kan deltage på den ansviste dag, skal man kontakte kaptajnen. Kaptajnen beslutter om du skal finde en at bytte med, eller om du kan undværes på turen. Med den planlagte bemanding kan man normalt godt tåle et afbud eller to. Husk at informere kaptajn + SpildOp ansvarlig (bo-@-boegvald.com) hvis du har byttet en tur med en anden.

Det er som udgangspunkt altid den enkeltes ansvar selv at finde nogen at bytte med.

Ved akut sygdom aftales med kaptajnen hvad man gør.

Nedenfor er en kort introduktion til SpildOp. Yderligere vejledning om SpildOp indsamling, både for kaptajner og medhjælpere, er tilgængelig på Kong Valdemar Trops hjemmeside: http://www.kongvaldemarstrop.dk/Spildop.htm.

Om SpildOp

Troppen deltager årligt i 11 indsamlinger til genbrug i Allerød kommune. Arbejdet udføres primært af forældrene og deres større spejderbørn, og bidrager som nævnt betydeligt til troppens økonomi (og dermed til fortsat at holde kontingentet lavt). SpildOp-tur køres på fastlagte lørdage, og styres af en erfaren forældre (kaptajn). Det tager ca. 6 timer, inklusive frokost.

En SpildOp tur foregår ved at man stiller med lastbil + ofte bil med trailer lørdag morgen omkring kl. 8 ved Spildloppernes plads ved Allerøds genbrugsstation. Her læsses kasser til flasker, bure til aviser, osv. på lastbilen. Man kører så en fast rute i Allerød og omegn, og indsamler de flasker, aviser, pap og ting til genbrug som folk har stillet frem. Når tuen er gennemført, køres tilbage til Lynge, hvor der læsses af.

En par gode sidegevinster ved at deltage på turene er, at man får mødt andre forældre, og naturligvis den tilfredsstillelse det er et bidrage til det fabelagtige arbejde der lægges af lederne i troppen.

Den planlagte bemanding med en kaptajn og tre voksne medhjælpere plus en spejder er rigelig. Så selvom os der ikke får rørt os så meget til dagligt godt kan mærke det bagefter, så er der ikke tale om ”hårdt arbejde”. Selv med et afbud kan man sagtens gennemføre en SpildOp tur – men det skal i så fald aftales med kaptajnen.

Større spejderbørn er velkomne til at deltage. En gang om året arrangeres en tur til BonBon land for alle de børn der har deltaget i mindst en SpildOp tur.

De indsamlede genstande til genbrug sælges på Gladgården i Lynge (Hillerødvej 2), tirsdage fra kl. 19-20.30 (lukket omkring sommer- og juleferier).

For mere info om SpildOp og Gladgården, se: http://www.spildopmagerne.dk/ (er i skrivende stund ikke tilgængelig, se evt. https://www.facebook.com/Spildopmagerne i stedet).

Ud over indsamlingerne, har vi hver mandag i en måned, ansvar for den såkaldte tømning af ”slusen”. Særlige instrukser angående dette findes samme sted som dette dokument (se link i starten af dokumentet).

Endeligt er der bestyrelsesmøder hos Spilopperne 4 gange om året. Det varetages af Morten og Bo.

DEL PÅ: