Kong Valdemars Trop

Bemandingsplan for SpildOp

SpildOp turene er en helt afgørende del af troppens økonomi. Derfor er det vigtigt at forældre, ledere og spejdere bakker op om disse ture. Du kan se mere information om SpildOp på de efterfølgende sider, herunder også hvad du skal gøre hvis du har brug for at bytte "din tur" til et andet tidspunkt. Nedenfor ses den aktuelle bemandingsplan.SpildOp turene er en helt afgørende del af troppens økonomi. Derfor er det vigtigt at forældre, ledere og spejdere bakker op om disse ture. Du kan se mere information om SpildOp på de efterfølgende sider, herunder også hvad du skal gøre hvis du har brug for at bytte "din tur" til et andet tidspunkt. Nedenfor ses den aktuelle bemandingsplan.

 

datospejder/kaptajnforældretlf
11-marThomas Jørgensenx60120612
Jonas Lund, stifinderJesper Christensen Lund40297463
Emma Nilsson, spejderx
Daniel Andersen, spejderx
08-aprThomas Jørgensenx60120612
Simon Nielsen, stifinderAnja Nielsen30254632
Rasmus Nielsen, ulvAnja Nielsen30254632
Kristoffer Jacobsen, UlvDitte B. Jacobsen40428158
20-majTommy Petersenx
Andreas Jørgensen, UlvMorten20412605
Emilie Vindekilde, ulvLone Vindekilde26856195
17-junBo Bøgvaldx
Waldemar Oehlenschlæger, ulvMathilde Møller Oehlenschlæger22777181
Victor Wentrup, ulvAnne Wentrup27283704
Villiam Hansen, Spejderx
12-augKim Hendry og Tommy Petersenx
Magnus Jensen, ulvCharlotte Clarlund Jensen20653388
Regitze Peters, ulvRikke Tolver Peters24453031
09-sepChristian Børgesenx
Claudia Petersen, Spejderx
Aya Thomsen, ulvDanni Thomsen51515167
Ellen Stougaard, spejderx
14-oktBo Bøgvaldx
Annika Frederiksen, ulvSøren Frederiksen29619893
Daniel Lundgreen, ulvGitte Lundgreen28762780
Emil Nielsen, stifinderKimie Christensen26824731
11-novMorten Battingx
Layla Monem, ulvNebras Monem60243441
Willads Stene, UlvKim Kaspar Stene26791267
Mie Nilsson, stifinderKirsten99554910
09-decLars Folkex
Mathias Jørgensen, stifinderThomas Jørgensen 60120612

Instruktion til kaptajn og medhjælpere

Kaptajn

Kaptajnen har det overordnede ansvar for at turen gennemføres, herunder at aftale med medhjælperne hvem der gør hvad, hvornår man mødes, osv. ”Tidsplan”:

·         Ca. 1 måned før: SpildOp ansvarlig sender påmindelse ud til deltagerne.

·         Ca. 14 dage før: Kaptajnen har haft kontakt med alle medhjælpere og sikret de er klar

·         Ca. 8 dage før: Melde klar til SpildOp ansvarlig (bo-@-boegvald.com)

·         Ca. 1 dag efter: Melde tilbage til SpildOp ansvarlig + kaptajn på næste tur (gik alt godt, kunne noget forbedres, gode råd fremover)

Alle

Det er den enkeltes ansvar, at der kan stilles med en person på den anviste dag. For medhjælperne, behøver det ikke nødvendigvis være den person der er nævnt. Det kan sagtens være mand, kone, kæreste, onkel, tanke, eller hvem der nu måtte være relevant.

Hvis man ikke kan deltage på den ansviste dag, skal man kontakte kaptajnen. Kaptajnen beslutter om du skal finde en at bytte med, eller om du kan undværes på turen. Med den planlagte bemanding kan man normalt godt tåle et afbud eller to. Husk at informere kaptajn + SpildOp ansvarlig (bo-@-boegvald.com) hvis du har byttet en tur med en anden.

Det er som udgangspunkt altid den enkeltes ansvar selv at finde nogen at bytte med.

Ved akut sygdom aftales med kaptajnen hvad man gør.

Nedenfor er en kort introduktion til SpildOp. Yderligere vejledning om SpildOp indsamling, både for kaptajner og medhjælpere, er tilgængelig på Kong Valdemar Trops hjemmeside: http://www.kongvaldemarstrop.dk/Spildop.htm.

Om SpildOp

Troppen deltager årligt i 11 indsamlinger til genbrug i Allerød kommune. Arbejdet udføres primært af forældrene og deres større spejderbørn, og bidrager som nævnt betydeligt til troppens økonomi (og dermed til fortsat at holde kontingentet lavt). SpildOp-tur køres på fastlagte lørdage, og styres af en erfaren forældre (kaptajn). Det tager ca. 6 timer, inklusive frokost.

En SpildOp tur foregår ved at man stiller med lastbil + ofte bil med trailer lørdag morgen omkring kl. 8 ved Spildloppernes plads ved Allerøds genbrugsstation. Her læsses kasser til flasker, bure til aviser, osv. på lastbilen. Man kører så en fast rute i Allerød og omegn, og indsamler de flasker, aviser, pap og ting til genbrug som folk har stillet frem. Når tuen er gennemført, køres tilbage til Lynge, hvor der læsses af.

En par gode sidegevinster ved at deltage på turene er, at man får mødt andre forældre, og naturligvis den tilfredsstillelse det er et bidrage til det fabelagtige arbejde der lægges af lederne i troppen.

Den planlagte bemanding med en kaptajn og tre voksne medhjælpere plus en spejder er rigelig. Så selvom os der ikke får rørt os så meget til dagligt godt kan mærke det bagefter, så er der ikke tale om ”hårdt arbejde”. Selv med et afbud kan man sagtens gennemføre en SpildOp tur – men det skal i så fald aftales med kaptajnen.

Større spejderbørn er velkomne til at deltage. En gang om året arrangeres en tur til BonBon land for alle de børn der har deltaget i mindst en SpildOp tur.

De indsamlede genstande til genbrug sælges på Gladgården i Lynge (Hillerødvej 2), tirsdage fra kl. 19-20.30 (lukket omkring sommer- og juleferier).

For mere info om SpildOp og Gladgården, se: http://www.spildopmagerne.dk/ (er i skrivende stund ikke tilgængelig, se evt. https://www.facebook.com/Spildopmagerne i stedet).

Ud over indsamlingerne, har vi hver mandag i en måned, ansvar for den såkaldte tømning af ”slusen”. Særlige instrukser angående dette findes samme sted som dette dokument (se link i starten af dokumentet).

Endeligt er der bestyrelsesmøder hos Spilopperne 4 gange om året. Det varetages af Morten og Bo.

DEL PÅ: